martes, 10 de mayo de 2011

PLATAPLASÚltimament he fet algunes exposicions, i en alguna

he hagut de pagar. T'exigeixen una quantitat per

avançat, en concepte de lloger de la sala, a part d'un

percentatge sobre les vendes. No entraré a valorar

si aixó és bo o dolent, just o injust, soc un nouvingut

a aquest món i no sé com funciona. Però, per ara, no

penso pagar per exposar.

Crec que els meus esforços han d'estar centrats a

pintar cada vegada millor. Un quadre ja és una in-

verció: son idees, esforç i hores de treball .........

si damunt haig de posar diners ........ però a més,

hi ha una raó molt més poderosa: NO PUC

INVERTIR ELS DINERS QUE NO TINC.


*********************************************


Ultimamente he hecho algunas exposiciones, y en

alguna he tenido que pagar. Te exigen una canti-

dad por adelantado en concepto de alquiler de la

sala, aparte de un porcentaje sobre las ventas. No

voy a entrar a valorar si ésto es bueno o malo,

justo o injusto, soy un recién llegado a este mundo

de la pintura y no sé cómo funciona. Pero, de ahora

en adelante, no pienso pagar por exponer.

Creo que mis esfuerzos deben estar centrados en

pintar cada vez mejor. Un cuadro ya es una gran

inversión: son ideas, esfuerzos, horas de trabajo,

si encima tengo que poner dinero ... Pero además

hay una razón mucho más poderosa : NO PUEDO

INVERTIR EL DINERO QUE NO TENGO.