lunes, 19 de diciembre de 2011

CRISISHe trigat molt de temps a posar un quadre. Suposo que
estic en crisis. Sobretot ho noto en que em costa un
ou, vendre un quadre. Li està passant a molts pintors,
i aixó no em serveix de consol. A part de no vendre,
he tingut diversos entrebancs, diverses caigudes, gens
greu, el de sempre. Tinc un amic que sempre em diu,
que molts dels meu problemes són perquè en el joc de
la vida, ensenyo les cartes. Té raó, però no puc remer-
diar-ho, no m'agrada fer paranys en el joc, no m'agra-
da mentir; i no perque em considere millor que els que
menteixen, sino perquè sóc tan maldestre, que sempre
m'enxampen en totes les mentides. I he optat per no
dir-les, per pur pragmatisme. Les mentides solament
serveixen per sortir del pas a curt términi ........
a la llarga queden al descubert. Aposto per anar a
calçots llevats, ensenyant una mica el cul, corrent
el risc d'ensenyar les nostres debilitats, ser autén-
tics, mostrar el jo vulnerable, que no s'avergonyeix
de les seves cicatrius ............. (Crec que el
final m'ha quedat una mica patètic) ...... malos
tiempos para la lírica .....

*******************************************

He tardado mucho tiempo en poner un cuadro nuevo.
Supongo que estoy en crisis. Sobre todo lo noto
en que me cuesta un huevo vender un cuadro. Les
pasa a muchos pintores, y eso no me sirve de
consuelo. Aparte de no vender, he tenido varios
tropiezos, varias caídas, nada grave, lo de
siempre. Tengo un amigo que me dice que muchos
de mis tropiezos son porque en el juego de la
vida, enseño las cartas. Tiene razón, pero no
puedo remediarlo, no me gusta hacer trampas, no
me gusta mentir. Y no porque me considere mejor
que los que no mienten, sino porque soy tan
torpe, que siempre me pillan en toas las men-
tiras, y he optado por no decirlas, por puro
pragmatismo. Las mentiras solo solucionan pro-
blemas a corto plazo ... a la larga, quedan
al descubierto. Apuesto por ir a calzón qui-
tado, enseñando un poco el culo, corriendo
el riesgo de enseñar nuestras debilidades, ser
auténticos, mostrar el yo-vulnerable que no
se avergüenza de sus cicatrices ..........
(Creo que el final me ha quedado un poco pa-
tético).... "malos tiempos para la lírica"

lunes, 8 de agosto de 2011

L'ART I EL CAPITALISME

Hi ha un moment artístic molt important: el procés
creatiu; aixó cadascú el viu d'una manera diferent,
però sempre acaba amb la creació de l'objecte artis-
tic: el llibre, l'escultura, el quadre ......... Aleshores
aquest objecte, per a la seua difució, cal posar-lo a
la venda, i és en aquest moment, que es converteix
en una mercaderia. Aquesta mercaderia he de tenir
un preu, seguns l'esforç que hagi costat crear-la i
també segons la llei de l'oferta i la demanda. És a
dir, si no aconsegueixes vendre un quadre, el que
cal fer és baixar el preu, però, és clar, fins a cert
punt. No pots baixar d'un nivell determinat que
suposaria pedre diners. Però si no vens, tambe
estás perdent diners. És a dir, moltes artististes
estem abocats a pedre diners o dedicar-nos a una
altra cosa. El capitalisme és així.
Un altra posiblilitat és rebaixar el teus planteja-
ments estétics i posar-los mes acordes amb el
gust general o les modes, és a dir, ser mes comer-
cial.

===================================

Hay un momento artístico muy importante: el
proceso creativo; eso cada uno lo lleva de una
forma diferente, pero siempre acaba con la crea-
ción del objeto artístico: del libro, la escultura, el
cuadro ...... Entonces ese objeto, para su difusión
hay que ponerlo a la venta, y es en ese momen-
to que se convierte en una mercadería. Esa
mercancía debe tener un precio, y eso depende
del esfuerzo que ha costado crearla y también
de la ley de la oferta y la demanda. O sea, si no
conseguimos vender un cuadro, lo que hay que
hacer es bajar el precio, pero, claro, hasta cierto
punto. No puedes bajar de un nivel determina-
do que supondría perder dinero, pero si no ven-
des, también estás perdiendo dinero. O sea,
muchos artistas estamos abocados a perder di-
nero o dedicarnos a otra cosa. El capitalismo
es así.
Otra posibilidad es rebajar los planteamientos
estéticos y ponerlos mas acorde con el gusto
general o la moda. O sea, ser más comercial.

sábado, 16 de julio de 2011

EXPOSICIÓ

El proper dijous, dia 21 de juliol, faig una exposició a
"CONTRASEÑA" un pub que hi ha al carrer Conca
nº 49 de València.
La inauguració serà a les 20 hores de la tarda.
Tothom queda convidat.

miércoles, 29 de junio de 2011

LLENÇERIA

En la història de l'art, hi va haver un moment en que els pintors es
van emancipar d'un jou que els restringia la seva llibertat: la religió.
Durant anys només es pintaven verges, sants, angelets i escenes
bibliques. Va ser un pas important per a la pintura, i per a l'art en
general. El segon alliberament va ser la ruptura amb el realisme.
L'abstracció, l'expresionisme ......... inauguraren l'època de les
avanguardes, la llibertat total de l'artista. Aquesta exploció artística
va accentuar l'aïllament del gran pùblic, l'art es va anar fent cada
vegada, mes elitista.
Ara, crec, que estem en una nova etapa, es torna al realisme, però
amb noves premisses, noves tècniques.......... cal acostar-se al gran
pùblic, l'art s'ha tornat democràtic .......

**********************************************************

En la historia del arte hubo un momento en que los pintores se
emanciparon de un yugo que les restringía su libertad: y era la
religión. Durante años y años solo se pintaban vírgenes, santos,
angelitos y escenas bíblicas. Fue un paso importante para la
pintura y para el arte en general.
La segunda liberación fue la ruptura con el realismo. La abstrac-
ción, el expresionismo ......... inauguraban la época de las vanguar-
dias, la libertad total del artista. Esta expansión artística acentuó
el aislamiento del gran público, el arte se fue haciendo cada vez
más elitista.
Ahora, creo, estamos en una nueva etapa, se vuelve al realismo
pero con nuevas premisas, nuevas técnicas ....... hay una nece-
sidad de acercarse al gran público, los vanguardismos se quedan
en el estudio, el arte se democratiza ......

martes, 10 de mayo de 2011

PLATAPLASÚltimament he fet algunes exposicions, i en alguna

he hagut de pagar. T'exigeixen una quantitat per

avançat, en concepte de lloger de la sala, a part d'un

percentatge sobre les vendes. No entraré a valorar

si aixó és bo o dolent, just o injust, soc un nouvingut

a aquest món i no sé com funciona. Però, per ara, no

penso pagar per exposar.

Crec que els meus esforços han d'estar centrats a

pintar cada vegada millor. Un quadre ja és una in-

verció: son idees, esforç i hores de treball .........

si damunt haig de posar diners ........ però a més,

hi ha una raó molt més poderosa: NO PUC

INVERTIR ELS DINERS QUE NO TINC.


*********************************************


Ultimamente he hecho algunas exposiciones, y en

alguna he tenido que pagar. Te exigen una canti-

dad por adelantado en concepto de alquiler de la

sala, aparte de un porcentaje sobre las ventas. No

voy a entrar a valorar si ésto es bueno o malo,

justo o injusto, soy un recién llegado a este mundo

de la pintura y no sé cómo funciona. Pero, de ahora

en adelante, no pienso pagar por exponer.

Creo que mis esfuerzos deben estar centrados en

pintar cada vez mejor. Un cuadro ya es una gran

inversión: son ideas, esfuerzos, horas de trabajo,

si encima tengo que poner dinero ... Pero además

hay una razón mucho más poderosa : NO PUEDO

INVERTIR EL DINERO QUE NO TENGO.

domingo, 27 de marzo de 2011


Aquesta església pertany a un convent de monges de clausura que

hi ha al costat de la meua casa. Sempre que pase a prop m'acorde

de quan en la meua infància, anava a un col.legi que estava en la

vorera de davant, i en acabar la jornada del matí, anàven a missa

diàriament. ! La de misses que m'he engolit ! A mes en llatí. Va

ser una època trista i gris. Tot era en blanc i negre.


************************************************

Esta iglesia pertenece a un convento de monjas de clausura

que hay al aldo de mi casa. Siempre que paso cerca, me acuer-

do de cuando en mi infancia, iba a un colegio que estaba en

la acera de enfrente, y al acabar la jornada de la mañana,

nos llevaban a misa cada día. ! La de misas que me he tra-

gado ! Además en latín. Era una época triste y gris. Todo

era en blanco y negro.

martes, 22 de marzo de 2011

Inauguracion de la exposicion en AEDAL


Ayer se inauguró. Yo casi no invité a nadie, porque pensaba ...
para qué, mis amigos no van a comprar, ya me tienen muy visto,
además si pensaran comprar algo, me lo compraría a mi direc-
tamente. Lo que interesa es que la galería movilice a los posibles
clientes.Yo soy pintor no vendedor.
Cuando hablé con la directora de la galería, le dije que 10 días de
exposición me parecían pocos, pero ella me dijo: si en los 3 pri-
meros días, no vendes nada, da igual 10 días o 10 meses .... es
que no vas a vender. Creo que tiene razón ... no se si fue un con-
suelo o me hundí más.

martes, 15 de marzo de 2011

SITGES


Aquest quadre està basat en una foto que vaig fer de un aparador
de Sitges el passat nadal. Normalment quan un aparador m'agrada
solc fer moltes fotos, per veure possibilitats, muntatges, entron-
caments ..... però en aquesta ocasió, solament vaig fer una, perquè
no li vaig donar importància, va se a posteriori, quant em vaig
adonar que hi havia molts suggeriments .... i no em vaig poder
escapar del seu embruixament.
Posteriorment he tornat a Sitges i he buscat l'aparador, que és
una tenda d'antiguitats, però havia fosquejat i la llum no era
l'adequada. En fi ..... queda pendent una nova versió d'aquest
aparador.
-----------------------------------------------------------
Este cuadro está basado en una foto que hice en un escaparate
de Sitges , las pasadas navidades. Normalmente cuando un
escaparate me gusta, suelo hacer muchas fotos, para ver posi-
bilidades, montajes, empalmes ..... pero en esta ocasión solo
hice una, porque no le di importancia, fue a posteriori, que
me di cuenta de que había muchas sugerencias ... y no me
pude resistir a su embrujo.
Posteriormente, he vuelto a Sitges y he buscado el escapa-
rate de marras, que es una tienda de antigüedades, pero
había anochecido y la luz no era la adecuada. En fin .......
queda pendiente una nueva versión de ese escaparate.

jueves, 3 de marzo de 2011

EXPOSICION COLECTIVA


El día 21 de marzo, hasta el 31 de marzo de 2011, participo
en una exposición colectiva en la sala AEDAL (antigua Artis)
en la calle Los Trinitarios, nº 20, de València.
En fin ...... espero tener suerte .... y vender ......

lunes, 7 de febrero de 2011

CHAFLAN

Este edificio, hace tiempo que lo contemplaba al pasar y había
decidido, pintarlo, pero no sabía qué encuadre elegir y dudaba
de la hora, pensando en la luz. Al final elegí este encuadre ,
porque la cabina y el árbol relativizaba su protagonismo, asi
como la presencia de la chica (que añadí con posterioridad).
Eran demasiadas ventanas, demasiados balcones ...... había
que quitarle importancia. De todas formas fue agotador, pero
he descubierto que cuanto más trabajo y esfuerzo dedicas a
un cuadro .... mayor es la satisfacción al terminar. Es algo
parecido a lo que pasa con el sexo .... para conseguir un buen
orgasmo ... hay que hacer mucho trabajo previo y no tener
prisa.

miércoles, 26 de enero de 2011

Exposición en la Intersindical
Quiero agradeceros vuestra asistencia al acto de ayer,
sentí el calor de vuestro apoyo. La razón de ser de un
pintor, es ésta: exponer los cuadros .... yo ayer fui feliz.

lunes, 17 de enero de 2011

E X P O S I C I O N


El día 25 de enero se inaugura una exposición en Valencia, en
calle Juan de Mena, 18, a las 7,30 h. Son algunos de los ultimos
cuadros que he pintado. La presentación la hará Juanjo
Tornero, profesor de Expresión Musical, Plástica y Corporal
de la Universidad de Valencia.
Los que vivais en Valencia animaos, habrá canapés y cava.