miércoles, 29 de junio de 2011

LLENÇERIA

En la història de l'art, hi va haver un moment en que els pintors es
van emancipar d'un jou que els restringia la seva llibertat: la religió.
Durant anys només es pintaven verges, sants, angelets i escenes
bibliques. Va ser un pas important per a la pintura, i per a l'art en
general. El segon alliberament va ser la ruptura amb el realisme.
L'abstracció, l'expresionisme ......... inauguraren l'època de les
avanguardes, la llibertat total de l'artista. Aquesta exploció artística
va accentuar l'aïllament del gran pùblic, l'art es va anar fent cada
vegada, mes elitista.
Ara, crec, que estem en una nova etapa, es torna al realisme, però
amb noves premisses, noves tècniques.......... cal acostar-se al gran
pùblic, l'art s'ha tornat democràtic .......

**********************************************************

En la historia del arte hubo un momento en que los pintores se
emanciparon de un yugo que les restringía su libertad: y era la
religión. Durante años y años solo se pintaban vírgenes, santos,
angelitos y escenas bíblicas. Fue un paso importante para la
pintura y para el arte en general.
La segunda liberación fue la ruptura con el realismo. La abstrac-
ción, el expresionismo ......... inauguraban la época de las vanguar-
dias, la libertad total del artista. Esta expansión artística acentuó
el aislamiento del gran público, el arte se fue haciendo cada vez
más elitista.
Ahora, creo, estamos en una nueva etapa, se vuelve al realismo
pero con nuevas premisas, nuevas técnicas ....... hay una nece-
sidad de acercarse al gran público, los vanguardismos se quedan
en el estudio, el arte se democratiza ......