martes, 29 de diciembre de 2015

QUADRES ANTICS
S'acaba l'any, he tingut poca activita ultimament
però perquè canviar-se de casa és una cosa esgo-
tadora que et deixa garebé sense energies.
En aquests dies he tingur tres alegries, he venut
tres quadres.No son aquests que publico avui, es
tracta de quadres de fa vuit o nou anys, però que
em porten bons records.

*************************************

Se acaba el año, he tenido poca actividad ultima-
mente, porque cambiarse de casa es algo realmente
agotador que te deja casi sin energías.
En estos días he tenido tres alegrías, he vendido
tres cuadros, no son éstos que publico hoy, estos
son cuadros pintados hace 8 o 9 años, pero que
me traen muy buenos recuerdos.

sábado, 28 de febrero de 2015

RETRAT DE JAUME

Un retrat sempre és un repte difícil. D'una banda has de entusiasmar-te
davant les dificultats tècniques que se't presenten i superar-te a tu mateix,
per l'atre costat, es tracta d'una obra d'encàrrec, has de saber què vol, què
espera de tu el retratat. Si no li agrada a ell, que és el que paga, hauràs
fracassat.

***********************************************************

Un retrato siempre es un reto difícil. Por un lado tienes que entusiasmarte
ante las dificultades técnicas que se te presentan y superarte a ti mismo,
por el otro, al tratarse de una obra de encargo, tienes que saber qué desea,
qué espera de ti el retratado. Si no le gusta a él, que es el que paga, habrás
fracasado.

sábado, 21 de febrero de 2015

LA IMATGE ES CONVERTEIX EN REALITAT

La realitat es confon amb la seva pròpia imatge; la imatge es converteix
en realitat, una suprarrealitat, una realitat de recanvi.

Consumisme visual i deteriorament de la realitat van de la mà, i guany i
pèrdua de la realitat, també. El coneiximent precís és, alhora, embotonat
i el informat, manipulat. La ubicuitat del nostre tercer ull electrònic ame-
naça de convertir-nos en éssers monoculars, mers Polifemos encegats per
la realitat.

***********************************************************

La realidad se confunde con su propia imagen; la imagen se convierte en
reaalidad, una suprarrealidad, una realidad de repuesto.

Consumismo visual y deterioro de la realidad van de la mano, y ganancia
y y pérdida de la realidad corren parejas.El conocimiento certero es, a la
vez, abotargado, y el informado, manipulado. La ubicuidad de nuestro ter-
cer ojo electrónico amenaza con convertirnos en seres unioculares: meros
Polifemos cegados por ls realidad.

Nuevas formas de realismo. Peter Sager. Alianza forma.

viernes, 13 de febrero de 2015

viernes, 6 de febrero de 2015

MERCAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

                                           Mides: 55 x 46 cm, pintura acrílica sobre llenç

Quan   es va inventar   la  fotografia,  molta gent  va  pensar que el  realisme estava
acabat, i la pintura debia buscar nous camins, i açí va començar l'impressionisme,
l'expressionisme, l'abstracte i tots els informalismes i avanguardas del segle XX.
Ara al segle XXI, ha començat un nou realisme basat, precisament en alló que es
pensava que acabaria amb ell, en la fotografia. Ja no es pinta de la realitat si no de
la realitat fotografiada.

*******************************************************************

Cuando se inventó la fotografía mucha gente pensó que el realismo estaba acabado
y la pintura debía buscar nuevos caminos, y así comenzó el impresionismo, el ex-
presionismo, el abstracto y todos los informalismos y las vanguardias del siglo XX.
Ahora en el siglo XXI ha comenzado un nuevo realismo basado, precisamente en
aquello que se pensaba que acabaría con él, en la fotografía. Ya no se pinta de la
realidad si no de la realidad fotografiada.

martes, 27 de enero de 2015

PROPERA EXPOSICIÓ

La propera exposició la faré amb el meu amic Luis González ....
Ell exposa fotos de València .......
Tots dos som realistas, som urbans, som valencians i som amics.

viernes, 23 de enero de 2015

FOTOMUNTATGES DE FA 30 ANYS
L'atre dia em vaig comprar un aparell per escanejar negatius i diapositives
i m'he portat alguna sorpresa en descobrir coses que tenia oblidades de fa
20 o 30 anys, sobre tot fotomuntatges, que era el que més feia en aquella
època (els anys 80). Aleshores no existia photoshop, jo ni tan sols tenia
ordinador, les fotos eren analògiques, es revelava en un laboratori amb llum
vermella i els fotomuntatges es feien a força de retallar amb tisores i es
pegaven amb cola apegalosa..

**********************************************************

El otro día me compré un aparato para escanear negativos y diapositivas
y me he llevado alguna sorpresa al descubrir cosas que tenía olvidadas
de hace 20 o 30 años, sobre todo fotomontajes, que era lo que mas hacía
en aquella época (los años 80). Entonces no existía photoshop, yo ni
siquiera tenía ordenador, las fotos eran analógicas, se revelaban en un
laboratorio con luz roja y los fotomontajes se hacía a base de recortar
con las tijeras y pegar con pegamento pringoso.