lunes, 15 de julio de 2013

RETRAT

El retrat és un art difícil perquè, per una banda, te la fascinació que
exerceix sobre nosaltres el cos humà, però d'altra, perdem llibertat
al realitzar-ho, perquè el retratat s'ha d'identificar .... si no és així,
haurem fracasat

        ******************
El retrato es una arte difícil, porque por un lado tiene la fascinación
que ejerce sobre nosotros el cuerpo humano, pero, por otro,
perdemos libertad al realizarlo, porque el retratado debe identi-
ficarse .... si no es así habremos fracasado como retratistas