martes, 27 de enero de 2015

PROPERA EXPOSICIÓ

La propera exposició la faré amb el meu amic Luis González ....
Ell exposa fotos de València .......
Tots dos som realistas, som urbans, som valencians i som amics.

viernes, 23 de enero de 2015

FOTOMUNTATGES DE FA 30 ANYS
L'atre dia em vaig comprar un aparell per escanejar negatius i diapositives
i m'he portat alguna sorpresa en descobrir coses que tenia oblidades de fa
20 o 30 anys, sobre tot fotomuntatges, que era el que més feia en aquella
època (els anys 80). Aleshores no existia photoshop, jo ni tan sols tenia
ordinador, les fotos eren analògiques, es revelava en un laboratori amb llum
vermella i els fotomuntatges es feien a força de retallar amb tisores i es
pegaven amb cola apegalosa..

**********************************************************

El otro día me compré un aparato para escanear negativos y diapositivas
y me he llevado alguna sorpresa al descubrir cosas que tenía olvidadas
de hace 20 o 30 años, sobre todo fotomontajes, que era lo que mas hacía
en aquella época (los años 80). Entonces no existía photoshop, yo ni
siquiera tenía ordenador, las fotos eran analógicas, se revelaban en un
laboratorio con luz roja y los fotomontajes se hacía a base de recortar
con las tijeras y pegar con pegamento pringoso.